חומר למבחן גמר במכינה קדם אקדמית

חומר נוסף בחקירת פונקציה

חומר נוסף בחקירת פונקציה - המשך

שאלות בתורת המספרים

בעיות מילוליות

דוגמה של מבחן גמר - גרסא של יעקוב

דוגמה של מבחן גמר - גרסא של לאה